facebook Flickr
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Szczakowa

Początki powstawania tego obiektu to rok 1883, była trzecim tego typu obiektem w Polsce i prawdopodobnie piątą cementownią na świecie w tym okresie. Cementownia Szczakowa była najnowocześniejsza w europie cement eksportowano do Azji, Ameryki Południowej, oraz do państw Europejskich. Cementownia zajmowała się także wypalaniem dolomitu z pobliskiego kamieniołomu, który miał zastosowanie w przemyśle metalurgicznym. Cementownia przyczyniła się w bardzo dużym stopniu do rozwoju okolicy dzięki niej powstała szkoła oraz osiedle pracownicze, które do dziś jest zamieszkiwane.

W połowie lat 70 produkcja zaczęła spadać, przestarzała technologia, oraz wpływ na środowisko, przyczyniły się do zaprzestania produkcji.

W roku 1980 Cementownia Szczakowa została zlikwidowana.

 

Źródło

Plener z 21.11.2009 z udziałem: Marzar, MaSCott